Συναρτήσεις εισαγωγών (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Abstract


Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση ορισμένων συναρτήσεων εισαγωγών, ολικών και κατά κατηγορία, κατά τη περίοδο 1953-64. Η χρησιμότητα αυτώ των συναρτήσεων είναι διπλή: αφ’ ενός μεν χρησιμεύουν για την διενέργεια προβλέψεων, αφ’ ετέρου δε για σκοπούς οικονομικής πολιτικής, ήτοι εκτιμήσεως διαφόρων μέτρων επί των εισαγωγών (πολιτική δασμολογίου, εισοδήματος κλπ.).

Keywords


Functions; Variables; Imports; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013