Επιτεύγματα της κοινωνικής ασφαλίσεως και προοπτικαί δια την εξέλιξιν της (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Γ. Καραβάς

Keywords


Social insurance; Social policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013