Δοκιμασία ανταγωνιζόμενων υποθέσεων: οικονομική ορθολογικότης ή παραδοσιακή συμπεριφορά (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Παναγιώτης Κ. Παναγιωτόπουλος

Keywords


Rural economy; Production; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013