Επιτακτική η ανάγκη δημοσιότητος των τεχνικών βάσεων νέων φορέων ασφαλίσεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Γ. Καραβάς

Keywords


Insurance; Economic aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013