Η σύνδεσις της ανωτέρας παιδείας με τας ανάγκας της βιομηχανίας (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Keywords


Higher education; Industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013