Αι επικοινωνίαι εις τας επιχειρήσεις

Ιωάννης Ν. Γιανούζας, Σωτήριος Δ. Μπούκης

Keywords


Enterprises; Management; Communication

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013