Το κόστος ζωής εις την Ελλάδα και τα ξένας χώρας: αι αυξήσεις του και αι επιδράσεις των επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Γεώργιος Ε. Σαπουντζάκης

Keywords


Standard of living; Exchange rates; Prices; Consumption

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013