Το σύστημα PERT, αποτελεσματικόν όργανον προελέγχου επιτυχίας των νέων προϊόντων (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Keywords


Enterprises; Products; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013