Το Ινστιτούτον Cost and Works Accountants της Ινδίας (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Νικόλαος Δ. Κόκκινος

Keywords


Conferences; Accounting; Accountants

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013