Η εκπαίδευσις εις το marketing εν Ελλάδι (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης

Keywords


Marketing; Education; Production; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013