Παραγωγικότης και αμοιβή εργασίας εις την βιομηχανίαν (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Γ. Καραβάς

Keywords


Productivity; Labor; Wages; Industry; Industrial programming

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013