Τυποποίησις του γάλακτος εν Ελλάδι και σημασία αυτής δια την εθνικήν οικονομίαν της χώρας

Σπυρίδων Α. Γεωργάκης

Keywords


Dairy industry; Milk; Economy; Standardization

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013