Συνέπεια και αριστοποίησις των οργανωτικώς λαμβανόμενων επιχειρηματικών αποφάσεων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

E. H. Bowman

Abstract


Η μελέτη αυτή αναφέρεται εις την έρευνα, τις ιδέες και τη θεωρία της λήψεως των επιχειρηματικών αποφάσεων, βάσει οργανωτικών κριτηρίων. Κατ' αρχάς, αναλύεται ο προγραμματισμός της συνολικής παραγωγής και της συνολικής απασχολήσεως. Εξ αυτής της αναλύσεως καταλήγει εις το συμπέρασμα, ότι οι αποφάσεις της διοικήσεως οι ληφθείσες κατά το παρελθόν δύνανται να ενσωματωθούν εις σύστημα προαγωγής των αποφάσεων του παρόντος. Εν συνεχεία αναπτύσσονται κανόνες λήψεως των αποφάσεων, οι συντελεστές των οποίων υπολογίζονται εκ των διοικητικών αποφάσεων του παρελθόντος (και όχι δια της χρήσεως υποδείγματος κόστους ή αξίας). Ακολουθεί η παράθεση εξ παραδειγμάτων δια τον ελέγχον αυτών των ιδεών. Τέλος, δίδονται ορισμένες αρχές δια την λήψη των αποφάσεων εις οργανισμούς με διάφορα κριτήρια, ώστε να υποβοηθούν την ερμηνεία των παρουσιαζομένων ιδεών.

Keywords


Business planning; Decision making; Production; Employment

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013