Το μάρκετιγκ εις τας εξαγωγάς των γεωργικών προϊόντων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης

Keywords


Marketing; Exports; Agriculture; Products

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013