Επιχειρηματικότης, επιχειρησιακή διοίκησις και οικονομική ανάπτυξις

Γεώργιος Φ. Κουτσουμάρης

Keywords


Entrepreneurship‎; Enterprises; Management; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013