Αι προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητος του marketing (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Δημήτριος Ι. Δελιβάνης

Keywords


Marketing; Productivity; Enterprises; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013