Αι συγχωνεύσεις: αναζήτησις της βέλτιστης διαστάσεως των σύγχρονων επιχειρήσεων (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Keywords


Mergers; Enterprises; Competition; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013