Το πρόβλημα της εκτιμήσεως των παραμέτρων εις τους μονοδιάστατους νόμους πιθανοτήτων

Γεράσιμος Θεοδωράκης

Abstract


Εις εργασίαν του δημοσιευθείσαν εις ειδικόν τεύχος του περιοδικού «Σπουδαί», έτος Β', αρ 9, ο καθηγητής κ. Μαργαρίτης μελετά το πρόβλημα της εκτιμήσεως μιας αγνώστου παραμέτρου ενός νόμου πιθανοτήτων με μίαν μεταβλητήν, όπως εμφανίζεται εις την νεωτέραν Θεωρητικήν Στατιστικήν.

Keywords


Probability; Statistics; Mathematics; Equations

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013