Εκτιμηταί αναλογικού - τύπου των παραμέτρων πολυωνυμικής τινός κατανομής

Δημήτριος Α. Αθανασόπουλος

Keywords


Population; Statistical analysis; Regression analysis; Distributions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013