Η διαφορά τεχνολογικής και κοινωνικής προόδου (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Βασίλειος Δαμαλάς

Keywords


Technology; Social development; Social welfare

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013