Απόψεις προς σύνταξιν καταστατικού χάρτου ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας

Keywords


Highr education; Management; Universities

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013