Η συνάρτησις κοινωνικής ευημερίας: κριτική ανάλυσις

Κυπριανός Π. Προδρομίδης

Keywords


Functions; Social welfare; Social policy; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013