Είναι δυνατή η εξασφάλισις επάρκειας σε βοοτροφικά προϊόντα και εις την χώραν μας (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ιωάννης Κ. Έξαρχος

Keywords


Livestock; Greece; Products; Production; Industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013