Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός εις τας επιχειρήσεις (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Διονύσιος Δ. Κοντογιώργης

Keywords


Business planning; Management; Industrial programming; Enterprises

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013