Ο φόρος κύκλου εργασιών και αι επιπτώσεις του επί της ελληνικής οικονομίας

Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος

Keywords


Taxation; Greece; Economic conditions; State; Budget

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013