Αποτελεσματικότης απαραμετρικών μεθόδων ελέγχου αναλύσεως διακυμάνσεως κατά εν κριτήριον

Ιωάννης Γ. Χαλικιάς

Keywords


Functions; Variables; Distributions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013