Αι προσφερομέναι δυνατότητες επαγγελματικής μορφώσεως δια τους εν Δυτική Γερμανία Έλληνας εργαζομένους (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Κωνσταντίνος Στυλιδιώτης

Keywords


Employees; Education; Training

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013