Η μαθηματική οικονομική ανάλυσις 11. (συνέχεια εκ του τεύχους 9. 10.)

Κωνσταντίνος Πληθείδης, Βασίλειος Μεταξάς

Keywords


Mathematics; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013