Από την κίνησην των ιδεών: μια ελληνική επιτυχία εις την στατιστικήν διάσκεψιν

Π. Κουβέλης

Abstract


Δημοσιεύεται κατωτέρω τμήματα της Εκθέσεως του Έλληνος αντιπροσώπου εις την 4ην Σύνοδον της Διασκέψεως Ευρωπαϊκών Στατιστικών Υπηρεσιών κ. Π. Κουβέλη, Καθηγητού της Σχολής και Γεν. Διευθυντού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 'Ελλάδος: η εν λόγω Σύνοδος συνήλθε εν Γενεύη από 25-30 Ιουνίου ε.ε. και υιοθέτησε την κάτωθι πρότασιν της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Η υιοθέτησις αυτή υπήρξε μία αξιόλογος επιτυχία της χώρας μας, δια την οποίαν δικαίως ο κ. Κουβέλης εδέχθη τα συγχαρητήρια, τόσον του Προεδρείου της Διασκέψεως και του εκπροσώπου της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ο.Η.Ε. κ. Loftus, όσον και των αντιπροσώπων πλείστων χωρών - μελών ταύτης. Χαρακτηριστική δε επί του προκειμένου υπήρξεν η διατύπωσις του Ολλανδού αντιπροσώπου, Γεν. Διευθυντού της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας και Στατιστικού διεθνούς κύρους κ. Indenburg, ότι «η ελληνική πρότασις επιφέρει ριζικήν στροφήν των εργασιών της Διασκέψεως».

Keywords


Statistics; Statistical analysis; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013