Εφαρμογή μητραϊκών υποδειγμάτων στην πρότυπη κοστολόγηση

Αναστάσιος Σπ. Παπαναστασάτος

Keywords


Costing; Accounting; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013