Προγραμματισμός οικονομικής αναπτύξεως στην ιδανική του μορφή με τη βοήθεια τεχνικών εισροών - εκροών: αποκλίσεις της ελληνικής εμπειρίας

Νικόλαος Μυλωνάς

Keywords


Economic development; Economic planning; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013