Η "γενική θεωρία της συλλογικής δράσεως" των Rivero & Savatier (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σταύρος Βουτυράς

Keywords


Labor law; Collective agreements

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013