Η εκπαίδευση και βιομηχανική έρευνα στην Ελλάδα (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Keywords


Industry; Education; Research; Greece; Technology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013