Η ανάπτυξις στελεχών ως πρωταρχικόν καθήκον της σύγχρονου επιχειρησιακής διοικήσεως (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ρωμανός Δ. Βαρελάς

Keywords


Executives; Enterprises; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013