"Ειρηνιστική κίνηση και ανθρωπιστικό δίκαιον" ΣΤ' σειρά μαθημάτων (28 Αυγούστου - 17 Σεπτεμβρίου) (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης

Keywords


Conferences; Peace; Humanism; Law

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013