Η μελέτη των υποδειγμάτων οικονομικής μεγεθύνσεως

Κωνσταντίνος Αν. Ρήγας

Keywords


Econometric models; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013