Ένα υπόδειγμα για την έρευνα βραχυπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

Αλέξανδρος Ι. Σαρρής

Keywords


Economic policy; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013