Μία επαναληπτική μέθοδος (αλγόριθμος) για την επανεκτίμηση των συντελεστών ενός οικονομετρικού μοντέλου, όταν οι παρατηρήσεις εμπεριέχουν σφάλμα

Αλέξης Λαζαρίδης

Keywords


Econometric models; Economic analysis; Algorithms

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013