Η επιχειρησιακή διοικητική υπό το πρίσμα της θεωρίας των συστημάτων

Ρωμανός Δ. Βαρελάς

Keywords


Enterprises; Management; Business planning; Production

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013