Στατιστικές μέθοδοι διερευνήσεως της σχέσεως μεταξύ ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτηριστικού των γεωργών

Γεώργιος Κ. Σιάρδος

Keywords


Statistical analysis; Agriculture; Quality control

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013