Το εισοδηματικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας

Φώτιος Βακάκης

Keywords


Agriculture; Greece; Income; Rural policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013