Κυκλικές διακυμάνσεις και οικονομική ανάπτυξη

Χαράλαμπος Γκότσης

Abstract


Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αιτιολόγηση μιας θετικής σχέσεως μεταξύ οικονομικής σταθερότητας και οικονομικής αναπτύξεως. Για τον σκοπό αυτό διαιρείται η εργασία σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρητικές απόψεις πάνω στο πρόβλημα και στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο μέρος, επιχειρείται μια εμπειρική διερεύνηση της σχέσεως αυτής με την προσφυγή στην οικονομική πραγματικότητα είκοσι εννέα αναπτυσσόμενων χωρών.

Keywords


Economic cycles; Economic development; Economic aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013