Διοίκηση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών στη γερμανική βιομηχανία

Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Keywords


Human resources; Executives; Training; Industry; Labor; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013