Ίση βαθμολογική μεταχείριση όλων των επιπέδων προετοιμασίας σε εξετάσεις με επιλογή έτοιμων απαντήσεων: στατιστική μελέτη του σχεδίου (Ν, Κ, 1)

Παναγιώτης Θ. Τζωρτζόπουλος

Keywords


Distributions; Education; Marking; Examinations; Variables; Statistical analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013