Κόστος αποτελεσματικότητος και φόροι εισοδήματος στην ελληνική βιομηχανία

Γεώργιος Α. Προβόπουλος

Abstract


Πρωταρχικός σκοπός του άρθρου αυτού είναι ο ακριβής προσδιορισμός των επιπτώσεων των άμεσων φόρων στην ελληνική μείζονα βιομηχανία και ειδικότερα του κόστους αποτελεσματικότητας (efficiency cost) που συνεπάγονται οι φόροι αυτοί.

Keywords


Taxation; Income; Labor; Industry; Econometric models; Functions; Variables

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013