Η εξέλιξις της τεχνικής και η επίδρασίς της επί των διεθνών σχέσεων

Ν. Ι. Πολύζος

Abstract


Το αντικείμενον της διαλέξεως δίχως ανηγγέλθη «η τεχνική εξέλιξις και η επίδρασις της επί των διεθνών σχέσεων», επιβάλλει κατά πρώτον την διευκρίνησιν του όρου τεχνική εξέλιξις, τον χρονικόν και εννοιολογικόν προσδιορισμόν αυτού. Ως γνωστόν, η τεχνική είναι συνδεδεμένη με ολόκληρον την ιστορίαν της ανθρωπότητος. Τεχνικήν πρόοδον σημαίνει και το πρώτον εργαλείον πού εχρησιμοποίησεν ο άνθρωπος. Τεχνικήν πρόοδον επετέλεσεν επίσης ο άνθρωπος όταν το πρώτον εδάμασεν δυνάμεις της φύσεως, όπως το νερό και τον άνεμον δια παραγωγικός του ανάγκας.

Keywords


International relations; Demography; Industry; Developing countries; Welfare

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013