Η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας στο Γ΄ τρίμηνο του 1980: ζήτηση - παραγωγή - απασχόληση - παραγωγικότητα - εργατικό κόστος - αποθέματα - επενδύσεις - χρηματοδότηση - εξωτερικό εμπόριο (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Keywords


Industry; Greece; Economic conditions; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013