Γεωργίου Παπαχατζή: σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα διοικητικού δικαίου, 5η έκδοσις, 1976, σσ. 758 (Βιβλιοκρισία)

Δημήτριος Κόρσος

Keywords


Books; Reviews

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013