Η περιφερειακή ανάλυση στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Keywords


Regional development; Economic theories; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013