Μερικαί παρατηρήσεις επί της συγκεντρώσεως κεφαλαίων εις τας κεφαλαιοκρατικάς χώρας

Αλέξανδρος Σπανορρήγας

Keywords


Capital; Communism; State; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013